Tag Archives: photoset

«Ես ինձ հրամայեցի ապրել այն ժամանակ, երբ ապրելու շանս չունեի». Տիտանը՝ կյանքը սիրող ռազմական բժիշկը

Կռվում, երբ մահը ռեալ է ավելի, քան երբևէ, մեկ է, բժիշկ ես, ու չկա կյանքից ավելի կարևոր բան՝ մարդու կյանքը գերագույն արժեք է: Ու երբ դու փրկում ես մարդուն, քո գործն արել ես, մահվան բերանից հետ ես բերել, բայց չես կարող տեղանքից հանել, չգիտեմ՝ դրանից դաժան ի՞նչ կարող է լինել:

Read more

“Your life is in your hands, you can change it. Nothing is impossible – I changed my life” — Lena Harutyunyan: from despair to inspirer

“My son was 1.5 year when I first ran into the reality. We discovered he had autism. A big test was awaiting me in this life. I was disappointed with the world, life, relatives, friends, my own mother and father, even myself,” Lena Harutyunyan says, and her eyes fill with tears.

Read more