“I was 14 when my father turned me into the streets, and I am grateful to him for that.” Varda Avetisyan: from cutting a divisive figure to becoming a game- changing restaurateur

“I’ve always felt like an orphan, a parentless child, and I had to stand up for myself, shape myself up, so that whenever I failed I would know it was my fault,” says Varda Avetisyan, a restaurateur and founder of Kchuch, Losh and Tava restaurants of authentic Armenian cuisine in Dilijan.

Read more

«14 տարեկանում հայրս ինձ տնից դուրս հանեց, որի համար շնորհակալ եմ». Վարդա Ավետիսյանը՝ հակասական կյանքից մինչև խելահեղ ռեստորատոր / ԴԱՓՆԵ

«10 տարեկանում կորցրեցի մորս, իսկ 14 տարեկանում հայրս ինձ տնից դուրս հանեց: Հիմա, երբ հետ եմ նայում, հաշտ եմ մանկությանս հետ, նույնիսկ շնորհակալ եմ հորս, հակառակ դեպքում այս ձեռքբերումներին, գուցե, չհասնեի»,-ասում է Վարդան:

Read more

«Աշխատանքս իմ փրկությունը դարձավ». Մարիամ Մելիքյանը՝ բռնությունից մինչև երջանկություն՝ հավերժ լռության մեջ / ԴԱՓՆԵ

«Ամենօրյա ծեծն ու բռնությունը դարձել էին մեր ամուսնական կյանքի մի մասը: Ծեծվում էի ամեն առիթով ու նաև
անառիթ՝ խանդի հողի վրա, նյարդայնացած պահերին, երբ կամենար: Համբերությանս վերջին կաթիլը դստերս աչքի
առաջ ինձ ծեծելն էր: Դրանից հետո վերցրեցի երեխայիս և գնացի ծնողներիս տուն»,- իր կյանքն է վերհիշում
Մարիամ Մելիքյանը:

Read more

Getting a Job Saved my Life. Mariam Melikyan: a Lifelong Journey from Violence to Happiness in Everlasting Silence

“Daily beatings and violence had become a part of our married life. He would beat me at the slightest pretext or for nothing at all. He beat me out from jealousy, whenever he was frustrated, or whenever he felt like doing it. When he beat me in front our daughter, it was the last straw for me. I just moved to my parents’ house together with my child,” says Mariam Melikyan.

Read more

“I could not live with the realization of what he had done to children.” Nana Manucharyan: from Stigma to Resilience of Burnt Clay

“The moment I learnt the truth, I just lost any interest in life. I wished I hadn’t known anything at all,” says Nana Manucharyan, who was only 21 when she discovered the ugly, devastating reality of her marriage: her husband was a child abuser.

Read more

«Ես չէի կարող ապրել՝ իմանալով, ինչեր է նա արել երեխաների հետ». Նանա Մանուչարյան՝ խարանից մինչև թրծված ամրություն / ԴԱՓՆԵ

«Այն պահին, երբ բացահայտեցի ճշմարտությունը, ուղղակի չէի ուզում ապրել: Մտածում էի՝ ավելի լավ էր ոչինչ չիմանայի»,- ասում է Նանա Մանուչարյանը, ով 21 տարեկանում բացահայտեց ամուսնու և իր կյանքի մասին սարսափելի իրականությունը. ինքն ապրում էր մանկապիղծի հետ:

Read more

«Ձեզնից բացի, ոչ մեկը ձեր կյանքը փոխել չի կարող». Ալինա Վարդանյանը՝ ստրկությունից ազատություն / ԴԱՓՆԵ

Ալինան չի ափսոսում անցած 12 տարվա համար, քանի որ այդ ամուսնությունն իրեն պարգևել է երկու հրաշալի աղջիկ։ Փոխարենն ափսոսում է ուշացած պայքարի ու կորցրած ինքնավստահության համար:

Read more
« Older Entries Recent Entries »