Monthly Archives: Մայիսի 2019

“I don’t carry hate in my heart. I am a winner, because I was able to forgive.” Nelly Shahbazyan: breaking the chains of orphan mindset to pave her way to happiness

“I was only seven years old, when my sister and I were placed in a children’s home in Vanadzor. My grandmother took us there, as she had promised my mother not to give us to any relative after her death,” she recalls.

Read more

«Ես սրտումս ատելություն չունեմ. ես հաղթել եմ, որովհետև ներել եմ». Նելլի Շաղբաթյան՝ երջանկության մեջ` կոտրելով որբության շղթան

«Ես ընդամենը յոթ տարեկան էի, երբ քրոջս հետ հայտնվեցինք Վանաձորի մանկատանը։ Այստեղ մեզ բերեց տատս, որը մորս մահից առաջ խոստացել էր մեզ ոչ մի բարեկամի չհանձնել»,- պատմում է Նելլին։

Read more