Monthly Archives: Մայիսի 2019

“I don’t carry hate in my heart. I am a winner, because I was able to forgive.” Nelly Shahbazyan: breaking the chains of orphan mindset to pave her way to happiness

“I was only seven years old, when my sister and I were placed in a children’s home in Vanadzor. My grandmother took us there, as she had promised my mother not to give us to any relative after her death,” she recalls.

Read more

«Ես սրտումս ատելություն չունեմ. ես հաղթել եմ, որովհետև ներել եմ». Նելլի Շաղբաթյան՝ երջանկության մեջ` կոտրելով որբության շղթան

«Ես ընդամենը յոթ տարեկան էի, երբ քրոջս հետ հայտնվեցինք Վանաձորի մանկատանը։ Այստեղ մեզ բերեց տատս, որը մորս մահից առաջ խոստացել էր մեզ ոչ մի բարեկամի չհանձնել»,- պատմում է Նելլին։

Read more

“I was 14 when my father turned me into the streets, and I am grateful to him for that.” Varda Avetisyan: from cutting a divisive figure to becoming a game- changing restaurateur

“I’ve always felt like an orphan, a parentless child, and I had to stand up for myself, shape myself up, so that whenever I failed I would know it was my fault,” says Varda Avetisyan, a restaurateur and founder of Kchuch, Losh and Tava restaurants of authentic Armenian cuisine in Dilijan.

Read more

«14 տարեկանում հայրս ինձ տնից դուրս հանեց, որի համար շնորհակալ եմ». Վարդա Ավետիսյանը՝ հակասական կյանքից մինչև խելահեղ ռեստորատոր / ԴԱՓՆԵ

«10 տարեկանում կորցրեցի մորս, իսկ 14 տարեկանում հայրս ինձ տնից դուրս հանեց: Հիմա, երբ հետ եմ նայում, հաշտ եմ մանկությանս հետ, նույնիսկ շնորհակալ եմ հորս, հակառակ դեպքում այս ձեռքբերումներին, գուցե, չհասնեի»,-ասում է Վարդան:

Read more