Monthly Archives: Ապրիլի 2019

«Աշխատանքս իմ փրկությունը դարձավ». Մարիամ Մելիքյանը՝ բռնությունից մինչև երջանկություն՝ հավերժ լռության մեջ / ԴԱՓՆԵ

«Ամենօրյա ծեծն ու բռնությունը դարձել էին մեր ամուսնական կյանքի մի մասը: Ծեծվում էի ամեն առիթով ու նաև
անառիթ՝ խանդի հողի վրա, նյարդայնացած պահերին, երբ կամենար: Համբերությանս վերջին կաթիլը դստերս աչքի
առաջ ինձ ծեծելն էր: Դրանից հետո վերցրեցի երեխայիս և գնացի ծնողներիս տուն»,- իր կյանքն է վերհիշում
Մարիամ Մելիքյանը:

Read more

Getting a Job Saved my Life. Mariam Melikyan: a Lifelong Journey from Violence to Happiness in Everlasting Silence

“Daily beatings and violence had become a part of our married life. He would beat me at the slightest pretext or for nothing at all. He beat me out from jealousy, whenever he was frustrated, or whenever he felt like doing it. When he beat me in front our daughter, it was the last straw for me. I just moved to my parents’ house together with my child,” says Mariam Melikyan.

Read more