Monthly Archives: Մարտի 2019

“I could not live with the realization of what he had done to children.” Nana Manucharyan: from Stigma to Resilience of Burnt Clay

“The moment I learnt the truth, I just lost any interest in life. I wished I hadn’t known anything at all,” says Nana Manucharyan, who was only 21 when she discovered the ugly, devastating reality of her marriage: her husband was a child abuser.

Read more

«Ես չէի կարող ապրել՝ իմանալով, ինչեր է նա արել երեխաների հետ». Նանա Մանուչարյան՝ խարանից մինչև թրծված ամրություն / ԴԱՓՆԵ

«Այն պահին, երբ բացահայտեցի ճշմարտությունը, ուղղակի չէի ուզում ապրել: Մտածում էի՝ ավելի լավ էր ոչինչ չիմանայի»,- ասում է Նանա Մանուչարյանը, ով 21 տարեկանում բացահայտեց ամուսնու և իր կյանքի մասին սարսափելի իրականությունը. ինքն ապրում էր մանկապիղծի հետ:

Read more